You are currently viewing Midlertidig barnehage på Strømmen – nå forlenges perioden
Den midlertidige barnehagepaviljongen ligger ved Strømmen stadion. Foto: Vårt Strømmen.

Midlertidig barnehage på Strømmen – nå forlenges perioden

I forbindelse med at Sagelva barnehage i Fjellhamarveien ble revet høsten 2020, ble det satt opp ny og midlertidig erstatningsbarnehage i Strømsveien bak stadion. I mars i år ble nye og moderne Sagelva barnehage åpnet, men det betyr likevel ikke slutten for den midlertidige barnehagen.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

På vårparten sendte Derlick Arkitekter AS, på vegne av eiendomsavdelingen i Lillestrøm kommune, søknad for videreføring/forlengelse av den midlertidige paviljongbarnehagen ved Strømmen stadion.

Bakgrunnen for søknaden, som beskrevet i saksdokumentene:

«Den midlertidige barnehagen ble opprinnelig oppført som en erstatningsbarnehage for Sagelva
barnehage, mens nytt barnehagebygg ble oppført ved Slorahallen. Det nye barnehagebygget er nå
ferdigstilt, og Sagelva barnehage har flyttet fra de midlertidige lokalene ved Strømmen stadion.
Fordi flere av kommunens barnehager har behov for rehabilitering ønsker Lillestrøm kommune å
videreføre den midlertidige barnehagen ved Strømmen stadion i inntil 3 år.»

Nylig ble det fattet vedtak i saken. Lillestrøm kommune ved Fagenhet Sentrumsformål gir, ifølge saksdokument datert 21. juni 2022, tillatelse til en forlengelse av midlertidig barnehagepaviljong i inntil tre år.

Mer om Sagelva barnehage:

Oppgradering på Strømmen: Halvannet år med riving og byggearbeid (link til bildereportasje, mars 2022)

Sagelva barnehage i Fjellhamarveien på Strømmen, Lillestrøm kommune. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Nye Sagelva barnehage i Fjellhamarveien stod ferdig og åpnet i mars 2022. Foto: Vårt Strømmen.