You are currently viewing Innstramminger i korona-tiltak vedtatt av Lillestrøm kommune
Formannskapet i Lillestrøm kommune har vedtatt innstramminger i korona-tiltakene. Foto: Vårt Strømmen.

Innstramminger i korona-tiltak vedtatt av Lillestrøm kommune

Vi tar for oss en sak med utgangspunkt i det som skjedde rett før helgen og gjennom helgen med de nye smittetallene og behovet for synkronisert, koordinert kraftig innsats i kampen mot Covid-19 i Stor-Oslo, sa ordfører Jørgen Vik i innledningen til det ekstraordinære møtet i formannskapet mandag 9. november.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemming vedtatt av formannsskapet. Det juridiske rundt forskriften vil være i orden allerede på tirsdag, og tiltakene vil tre i kraft så snart som mulig etter dette, og vare inntil videre.

Lillestrøm kommune opprettholder dagens tiltak og i tillegg innføres følgende tiltak/endringer:

  • Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser
  • Det innføres stans i breddeidrett for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs.
  • Alle virksomheter der det foregår kultur-og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek.
  • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
  • Barne-og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger,men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenfor kommunen.
  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.
  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold.

Se for øvrig regler og anbefalinger for Lillestrøm kommune på kommunens egne nettsider:
lillestrom.kommune.no