You are currently viewing Kommuneplanens arealdel ute til høring – åpent møte på Strømmen 5. september
19. september er fristen for høringsuttalelser om kommuneplanens arealdel. Foto: Vårt Strømmen.

Kommuneplanens arealdel ute til høring – åpent møte på Strømmen 5. september

Kommuneplanen arealdel som er en overordnet plan for utbygging, bruk og vern av arealene i kommunen, ligger ute til høring. Fristen for innspill er 19. september, men før det arrangerer Lillestrøm kommune åpne høringsmøter.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen-kalender: Det skjer på Strømmen - hva skjer av arrangementer, kultur, konsert, teater, scene, idrett, konferanse. Montasje: Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Åpent høringsmøte på Folkets Hus mandag 5. september

På Strømmen holdes åpent høringsmøte på Folkets Hus i Strømsveien mandag 5. september kl.19. Møtet finner sted i amfiet.

Kommunen har for øvrig åpent kontor på biblioteket på Strømmen torsdag 8. september kl.14-18.

Oppfordrer til å gi høringsuttalelser

Kommuneplanens arealdel har betydning for utvikling av byen og tettsteder, bomiljø, arbeidsplasser og tjenesteyting, i tillegg til å ivareta hensyn til klima og miljø, samfunnssikkerhet, og vern av jord, naturområder, kulturminner og friluftsområder.

Lillestrøm kommune oppfordrer alle som har meninger om utbygging og vern av areaeler i kommunen, til å gi høringsuttalelse.

Høringsfrist 19. september

19. september er fristen for å sende inn høringsuttalelser.

Planforslaget som er ute til høring, og mer informasjon om kommuneplanens arealdel og høringen, finnes på Lillestrøm kommunes nettside:

lillestrom.kommune.no (link til ekstern nettside)