You are currently viewing Detaljreguleringsplan for Skjærvaveien 22-38 på Strømmen ute til høring
Illustrasjon: Estetikkredegjørelse datert 29. mai 2022, utarbeidet av A-lab på vegne av Stor-Oslo Eiendom.

Detaljreguleringsplan for Skjærvaveien 22-38 på Strømmen ute til høring

Det har lenge vært kjent at Skjærvaveien på Strømmen-siden av Nitelva skal gjennomgå en stor forvandling fra industri- og lagerbygg til et nytt og moderne boligområde. I disse dager ligger detaljreguleringsplan for Skjærvaveien 22-38 ute til høring.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Lillestrøm kommune oppsummerer planen for denne delen av Skjærvaveien slik:

«Planen legger til rette for etablering av rekkehus og blokker fra 3-6 etasjer. Forslaget viser 337 boliger i detaljreguleringsplanen. I tillegg legges det opp til etablering av en 5-avdelings barnehage. Bebyggelsen er planlagt som fem tun, med en snarvei for gående som krysser tomten på langs og en «aktivitetsakse» som krysser tomten på tvers. Gangsystemet kobler seg på eksisterende tursti langs Nitelva. Prosjektet skal også være med å etablere bro over Skjærvagapet.»

Skjærvaveien 22-38 består i dag av industrivirksomhet, lager, kontor, forretningsutsalg og brakkebygg med hybler. Stor-Oslo Eiendom skal utvikle boliger på området som har et totalareal på ca. 25 daa.

20. mai 2023 er fristen for innspill.

Mer informasjon om høringen og saksdokumenter finnes på nettsiden til Lillestrøm kommune:

lillestrom.kommune.no (link til ekstern nettside)

Detaljreguleringsplan for Skjærvaveien 22-38 på Strømmen ute til høring. Illustrasjon: Estetikkredegjørelse datert 29. mai 2022, utarbeidet av A-lab på vegne av Stor-Oslo Eiendom.
Illustrasjon: Estetikkredegjørelse datert 29. mai 2022, utarbeidet av A-lab på vegne av Stor-Oslo Eiendom.