You are currently viewing Lillestrøm kommunes kostnadskutt rammer de eldre på Strømmen
Kommunestyrets vedtak om kostnadskutt - Strømmen Helse og Velferdssentral mister lokalet sitt i Strømsveien 66

Lillestrøm kommunes kostnadskutt rammer de eldre på Strømmen

Strømmen Helse og Velferdssentral rammes av budsjettkuttene som ble behandlet av kommunestyret i junimåned. Aktivitetene i Strømsveien 66 må avvikles senest innen september 2021. «Velferden» ble ikke involvert i prosessen, men foreningens leder ble nylig informert om vedtaket per e-post.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen. Idrett, idrettsaktiviteter: Fotball, tennis, badminton, karate, jujutsu, taekwondo, langrenn, allidrett. vårtstrømmen.no, vartstrommen.no

Høyrepolitiker Stig Falk-Birkeland stilte spørsmål rundt saken, da hovedutvalg for kultur hadde møte 24. november, og trakk frem betydningen Velferden har for de eldre på Strømmen:

«Velferden er en institutisjon på Strømmen, og foreningen ble stiftet så langt tilbake som i 1966. De har de siste 20 årene hatt tilhold i sentrale lokaler på gateplan i Strømmen sentrum, og er for mange eldre i området den eneste sosiale møteplassen de har. Det rapporteres om inntil 1000 besøk i måneden, og Velferden er 100% drevet av frivilligheten, og frem til dette, med kommunal støtte til lokalene.»

I kommunens økonomirapporter er det fremlagt prognoser på at det vil bli budsjettoverskridelser på i underkant av 100 millioner kroner for Lillestrøm kommunes drift i 2020. Oppsigelse av leieavtalen på lokalene som benyttes av Strømmen Helse og Velferdssentral, vil medføre kostnadskutt på kr.750.000,- årlig.

Strømmen Helse og Velferdssentral, Velferden i Strømsveien 66B. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Lokalene til Velferden ligger sentralt i Strømsveien 66B. Foto: Vårt Strømmen.

Uvisst hvor Velferden kan fortsette sine aktiviteter

Falk-Birkeland reagerer på at informasjonen om vedtaket ikke ble formidlet til Velferden før i november, og han stilte også følgende spørsmål i hovedutvalget for kultur:

«Hva ser sektoren for seg av løsninger for Velferden etter dette? Blir de tvunget til nedleggelse eller endring i tilbudet?», og fikk følgende svar:

«Vi ønsker å gå i dialog med velferden for å se om deler av deres aktivitet kan legges til andre arenaer som disponeres av kulturområdet.»

Gamle Strømmen rådhus i Strømsveien er et lokale som flere ønsker som et «frivillighetens hus» i fremtiden. Inntil videre er det Museene i Akershus som disponerer og bruker hele lokalet.

Strømmen Helse og Velferdssentral, arbeidsstua, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Arbeidsstua på Velferden selger det de lager - overskuddet går til veldedige formål. Foto: Vårt Strømmen.

I oktober snakket Vårt Strømmen med Rita-Edith Kamhaug, lederen av Strømmen Helse og Velferdssentral, og hun kunne fortelle at det ukentlig er tre aktivitetsdager for de eldre i Velferdens lokaler. Lederen selv ble under Strømmenkvelden i høst, utnevnt til Årets Strømling for hennes mangeårige frivillige innsats for lokale foreninger.

Les artikkel: Strømlingen 2020: Rita-Edith Kamhaug

Strømmen Helse og Velferdssentral Rita Edith-Kamhaug. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Lederen for Strømmen Helse og Velferdssentral, Rita-Edith Kamhaug, fikk Strømlingen-prisen 2020. Foto: Vårt Strømmen.

(Artikkelen ble sist oppdatert 2. desember kl.10:50 med flere bilder.)