You are currently viewing Lillestrøm kommune om badeland-prosessen og politisk behandling
Illustrasjonsfoto svømming. Innfelt: Lillestrøm kommunes kommunikasjonssjef Heidi Lippestad (Foto: Lillestrøm kommune).

Lillestrøm kommune om badeland-prosessen og politisk behandling

Kommunestyret fattet vedtak 7. oktober om at kommunedirektøren bes fortsette en prosess med idretten og Thon-gruppen angående badeland på Strømmen. I vedtaket slås det fast at kostnaden ved eventuelt samarbeid om fast leieavtale med Olav Thon-gruppen, kan vurderes dekket fra eiendomsskattemidlene. Vårt Strømmen har vært i kontakt med Lillestrøm kommune for å høre mer om prosessen fremover, og når det kan forventes at saken skal behandles politisk.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Skal sikre fremdrift – Lillestrøm kommune om prosessen

Nå må vi ta kontakt både med idretten og med Thon for å få diskutert behov og kostnader, forteller Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune.

Hun legger til at de ulike alternativene mest sannsynlig vil komme som følge av en kost-nytte-vurdering ut fra disse diskusjonene.

Deretter må alternativene fremmes som sak til kommunestyret, som tar den endelige beslutningen, fortsetter hun.

I kommunestyremøtet fremmet Høyre og Venstre et vedtaksforslag, som ble nedstemt, der siktemålet var å få på plass et forslag til samarbeidsavtale med Thon-gruppen. Selv om vedtaket til kommunestyret er mindre konkret i forhold til dette, kan kommunikasjonssjefen fortelle at saken som nå skal utarbeides til politisk behandling, skal sikre fremdrift:

Uansett hvordan saken utformes: Målet er å få vedtak i alle prinsipielle spørsmål, slik at administrasjonen ikke trenger å gå tilbake til politikken flere ganger fordi det er behov for flere/nye/andre vedtak.

Håper å starte dialog i november, men kan ikke love behandling i 2020

Vedtaket fra kommunestyret er oversendt Olav Thon-gruppen. Vi håper å starte en dialog i løpet av november måned, svarer Lippestad på spørsmål om Lillestrøm kommune har gjenopprettet kontakt med Olav Thon-gruppen etter kommunestyremøtet tidligere denne måneden.

I det allerede nevnte forslaget fra Høyre og Venstre, ble det foreslått at videre politisk behandling skal gjennomføres i løpet av høsten 2020, men kommunikasjonssjefen kan ikke love dette:

Vi fortsetter denne prosessen nå, med sikte på å få den fram til politisk behandling så fort som mulig. Vi har ikke muligheter på det nåværende tidspunkt til å si når saken er ferdig, og om det er mulig å få den behandlet i løpet av 2020.