You are currently viewing Visste du dette om krigsminnesmerket ved Strømmen kirke?
Krigsminnesmerket med krans på nasjonaldagen 2021. Foto: Vårt Strømmen.

Visste du dette om krigsminnesmerket ved Strømmen kirke?

I over 70 år har det vært en 17. mai-tradisjon for bekransning av bautaen ved Strømmen kirke.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Lions Club Strømmen: Kjøp gjødsel, plantejord og dekkbark, med hjemlevering. Salgsinntektene går til Lions Club sitt arbeid for barn, ungdom og trengende på Strømmen og Skjetten.

Etter 2. verdenskrig var slutt, nedsatte Skedsmo herredsstyre i 1945 en komité for å arbeide for reising av et minnesmerke over falne i Skedsmo. Krigsmonumentet for Skedsmos falne som ble hugget i stein av kunstner Anne Raknes, ble avduket i 1947.

Avdukingen – «en vakker og stemningsfull høytidelighet»

«Reist til minne om Skedsmos falne i krigen 1940 – 1945. For frihet og fred», er inskripsjonen på krigsminnesmerket ved Strømmen kirke.

31. august 1947 ble minnesmerket offisielt avduket.

Krigsminnesmerket på slutten av 1940-tallet. Foto: Mittet & Co / Nasjonalbiblioteket. 17. mai 2020. Foto: Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no..
Krigsminnesmerket på slutten av 1940-tallet. Foto: Mittet & Co / Nasjonalbiblioteket. 17. mai 2020. Foto: Vårt Strømmen.

Akershus Arbeiderblad skrev om den høytidelige begivenheten tre dager senere, 3. september 1947:

«En vakker og stemningsfull begivenhet ved Strømmen kirke. Plassen ved Strømmen kirke var tett besatt av en stor skare av stedets og bygdas innvånere, og rundt omkring bautaen dannet speidere en vakker flaggborg, da Strømmen Ungdomskorps innledet høytideligheten med Reisingers Fantasi samt I ensomme stunder.»

Etter Pastor Scheies velkomsttale, sang Arbeidernes Mannskor Strømmen sangene «Norges fjelle» og «Bautaer». Selve avdukingstalen som hyllet de som ga sitt liv til fedrelandet og for frihetens idealer, ble holdt av skolebestyrer Hegerberg.

Et minutts stillhet ble avholdt etter dekket falt fra stenen, og blomster ble lagt ned fra de falnes pårørende og kjente, og fra hjemmefronten og andre organisasjoner.

Strømmen Ungdomskorps avsluttet arrangementet med sangen «Norge, mitt Norge».

«En vakker og stemningsfull høytidelighet var slutt», avslutter artikkelen om avdukingen.

Strømmen kirke på slutten av 1940-tallet, med bautaen til venstre på bildet. Foto: Mittet & Co / Nasjonalbiblioteket.
Strømmen kirke på slutten av 1940-tallet, med bautaen til venstre på bildet. Foto: Mittet & Co / Nasjonalbiblioteket.

17. mai-tradisjon startet i 1948

I tidligere Skedsmo kommune og nå Lillestrøm kommune er det 17. mai som er datoen for bekransning av bautaen ved Strømmen kirke. Tradisjonen ble startet for over 70 år siden, på nasjonaldagen i 1948, året etter avdukingen av krigsminnesmerket.

«Da gudstjenesten var endt samledes man ved bautaen utenfor kirken til en vakker minnehøytidlighet for de falne. Pastor Scheie holdt en kort innledning, hvoretter ordfører Olsen talte og la ned en krans fra Skedsmo kommune. Videre la overrettssakfører Melstrøm ned krans fra Milorg», skrev Akershus Arbeiderblad 19. mai 1948.

Skedsmo kommune hadde tidligere ansvaret for bekransningen, men i følge Lokalhistoriewiki, har de tre organisasjonene Strømmen Rotary Klubb, Lions Club Strømmen og Strømmen Vel samarbeidet om arrangementet siden 1990-tallet. Hver av organisasjonene har hatt ansvaret hvert tredje år. Sentrumkirken Brass har stått for musikalsk innslag, etterfulgt av 17. mai-gudstjeneste i kirken.