You are currently viewing Elsparkesykler til glede eller besvær? Innstramminger i sommer
Elsparkesykler spredt utover fortau i Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen.

Elsparkesykler til glede eller besvær? Innstramminger i sommer

Meningene er mange om elsparkesyklene som har satt sitt preg på Strømmen de siste par årene. Fra 15. juni har de nye nasjonale reglene trådt i kraft, og kommunestyret i Lillestrøm vedtok samme dato en ny forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Kommunikasjon og markedsføring på Strømmen, Skjetten, Lillestrøm og Romerike: Tekst, foto, distribusjon (innholdsproduksjon). Digital markedsføring, banner / annonse og annonsørinnhold / content marketing. Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Strengere regler for bruk av elsparkesykler

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, uttalte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra Regjeringen i mai.

Dette er reglene som trådte i kraft 15. juni:

Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.

Aldersgrense på 12 år.

Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra “sykkel” til “motorvogn”.

I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

– Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter denne sommeren, sier Nygård.

Flere regler gjelder fra tidligere av. Blant annet skal ikke elsparkesykler parkeres til hinder eller ulempe for andre, og det er heller ikke tillatt med passasjerer på kjøretøy som elsparkesykkel.

Elsparkesykler på Strømmen. Nye regler og ny forskrift i Lillestrøm kommune. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Elsparkesykler ryddig plassert ved Strømmen stasjon. Foto: Vårt Strømmen.

Ny forskrift i Lillestrøm kommune

I kommunestyremøtet 15. juni, ble forskriften om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, behandlet og vedtatt.

Kommunestyrets vedtak:
1. Forslag til forskrift for små elektriske kjøretøy, datert 22.04.2022, vedtas.
2. Det gjennomføres en konkurranse høsten 2022 som begrenser antall operatører til 3 og
antall kjøretøy til 1500. Tillatelsesperioden blir på 2 år, med mulighet for 1 års forlengelse.
3. Årlig gebyr settes til 100 kroner per kjøretøy som det gis tillatelse for i 2023-sesongen.
4. Forskriftens paragraf 7 e) endres fra tidsrommet 23.00 – 05.00 til 00.00 – 05.00.
5. Anvendelse av forskriften skal evalueres våren 2024.

Forskriften datert 22. april, stiller flere krav til utleierne, som rapportering av månedlig bruk (antall kjøretøy, antall turer, ulykker og andre hendelser, med mer). Utleie kan skje alle dager i perioden fra mars til og med november, unntatt tidsrommet 00:00 – 05:00 natt til lørdag og natt til søndag. Utleier skal på eget initiativ, fortløpende fjerne, flytte og rydde små elektriske kjøretøy.